Dear ANSN User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Asian Nuclear Safety Network
Pooling, Analysing and
Sharing Nuclear Safety Knowledge
 • 00.QuocTuGiam.jpg
 • 01.Thacbandoc.jpg
 • 02.Sapa.jpg
 • 03.RuongBacThang.jpg
 • 04.HalongBay.jpg
 • 05.HoHoanKiem.jpg
 • 06.CHuaMotCot.jpg
 • 07.Dongque.jpg
 • 08.DalatHoXuanHuong.jpg
 • 09.BienVietNam.jpg
 • 10.CangdongMienTay.jpg
 • 11.ThanphoHCM.jpg
ANSN NewsANSN Topics
Published : 2013-04-12 11:53:43 by nampt
img_110413123127.png Trong khuôn khổ đề tài theo Nghị định thư “Hợp tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá an toàn vùng hoạt lò phản ứng nước nhẹ trong các điều kiện chuyển tiếp và sự cố” do TS. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm, trong các ngày 27-29/4/2009, tại Viện Nghiên cứu Năng lượng nguyên tử Hàn quốc (KAERI) đã diễn ra cuộc họp đầu tiên giữa hai đối tác tham gia đề tài. Mục tiêu của cuộc họp là cùng nhau thảo luận và thống nhất về các nội dung nghiên cứu, nội dung hợp tác và kế hoạch thực hiện. Tham gia về phía Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VAEC) có chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Hồng và hai trong số cán bộ tham gia thực hiện đề tài: ThS. Hoàng Minh Giang và CN. Lê Đại Diễn. Tham gia về phía Viện Nghiên cứu Năng lượng nguyên tử Hàn quốc (KAERI) có TS. Won-Pil Baek, Director of Division, Thermal Hydraulic Safety Research Division, TS. Bub-Dong Chung, Group leader of TH code development and analysis group và các cộng sự. Hai bên đã thảo luận và thống nhất nội dung nghiên cứu chính của đề tài là sử dụng chương trình RELAP5/MARS được kiểm chứng bằng thực nghiệm để nghiên cứu, phân tích, đánh giá an toàn vùng hoạt lò phản ứng OPR-1000/APR-1400. Theo kế hoạch hợp tác thực hiện đề tài, trong tháng 6 tới, sẽ có 4 cán bộ của đề tài được gửi sang KAERI học tập, nghiên cứu trong thời gian 3 tháng. Sẽ có 2 cán bộ học tập, nghiên cứu theo huớng mô hình hóa và tính toán lý thuyết và 2 cán bộ học tập, nghiên cứu theo huớng thực nghiệm. Cũng theo kế hoạch này, trong tháng 10 năm 2009, tại Hà Nội sẽ tổ chức khóa huấn luyện về “Các hiện tượng vật lý, thủy nhiệt liên quan tới an toàn lò phản ứng và mô hình tính toán”. Khóa huấn luyện sẽ do các chuyên gia của KAERI giảng dạy cho các cán bộ tham gia thực hiện đề tài và các cán bộ khác có quan tâm. (TT ATHN Viện KH&KTHN)

Published : 2013-04-11 17:24:38 by nampt
img_110413121317.jpg Welcome to the Vietnam web site for the Asian Nuclear Safety Network (ANSN). The objective of the ANSN project is to pool and share existing and new technical knowledge and practical experience to further improve the safety of nuclear installations in Asia. The ANSN computer network is operated in a coordinated yet decentralised manner with 8 ANSN National Centres in China, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam. The web site associated to each National Centre provides access to important nuclear safety knowledge and serves as a portal to other ANSN sites. ANSN is operated in the Framework of the Extra budgetary Programme on the Safety of Nuclear Installations in the South East Asia, Pacific and Far East Countries.

Governmental and Regulatory Infrastructure
A properly established legal and governmental framework provides for the regulation of facilities and activities that give rise to radiation risks and for the clear assignment of responsibilities. The government is responsible for the adoption within its national legal system of such legislation, regulations, and other standards and measures as may be necessary to fulfil all its national responsibilities and international obligations effectively, and for the establishment of an independent regulatory body.

Safety of Research Reactors
The objective of the safety of research reactors is to protect workers, members of the public and the environment against radiation hazards by proper operating conditions, the prevention of accidents and, should accidents occur, the mitigation of the radiological consequences.

Safety of Nuclear Power Plants
The safety of a nuclear power plant is ensured by means of its proper siting, design, construction and commissioning, followed by the proper management and operation of the plant. In a later phase, proper decommissioning is required

Emergency Preparedness and Response
The primary goals of preparedness and response for a nuclear or radiation emergency are: to ensure that arrangements are in place for an effective response at the scene and, as appropriate, at the local, regional, national and international levels, to a nuclear or radiation emergency; to ensure that, for reasonably foreseeable incidents, radiation risks would be minor; for any incidents that do occur, to take practical measures to mitigate any consequences for human life and health and the environment.

Radioactive Waste Management
Radioactive waste must be managed in such a way as to avoid imposing an undue burden on future generations; that is, the generations that produce the waste have to seek and apply safe, practicable and environmentally acceptable solutions for its long term management. The generation of radioactive waste must be kept to the minimum practicable level by means of appropriate design measures and procedures, such as the recycling and reuse of material

Education and Training (Giao duc va dao tao)
Việc xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo là nền tảng cho việc đảm bảo an toàn, có được những kỹ năng thích phù hợp trong nghiên cứu, triển khai các ứng dụng liên quan đến năng lượng nguyên tử. Trong phần này sẽ đăng tải những tài liệu liên quan đến giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Bộ tài liệu bổ sung kiến thức của DOE
Bộ tài liệu hỗ trợ kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật nhà máy điện hạt nhân: Cung cấp các kiến thức vật lý hạt nhân, vật liệu, toán học, hóa học, thủy nhiệt... trong lĩnh vực nhà máy điện hạt nhân, được biên soạn, tổng hợp và ấn hành bởi Bộ năng lượng Hoa Kỳ (U.S. Department of Energy). Những tài liệu này rất hữu ích cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ và đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân.