Dear ANSN User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Asian Nuclear Safety Network
Pooling, Analysing and
Sharing Nuclear Safety Knowledge
 • 00.QuocTuGiam.jpg
 • 01.Thacbandoc.jpg
 • 02.Sapa.jpg
 • 03.RuongBacThang.jpg
 • 04.HalongBay.jpg
 • 05.HoHoanKiem.jpg
 • 06.CHuaMotCot.jpg
 • 07.Dongque.jpg
 • 08.DalatHoXuanHuong.jpg
 • 09.BienVietNam.jpg
 • 10.CangdongMienTay.jpg
 • 11.ThanphoHCM.jpg
ANSN NewsANSN Topics
Published : 2018-03-02 10:12:40 by nampt
Bình sinh hơi đầu tiên đã được đặt bên trong nhà lò của tổ máy Vogtle số 3 bằng một cẩu trục lớn tại địa điểm xây dựng lò phản ứng AP1000 tại Georgia.  [ Read more ... ]

Published : 2018-03-02 10:10:22 by nampt
img_020318041022.png Công ty điện lực Tokyo (Tepco) đã đưa ra nhiều khuyến nghị và thực hiện nâng cấp, theo đánh giá an toàn vận hành năm 2015 của IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa. Tuy nhiên, IAEA yêu cầu cần tiếp tục nâng cao độ an toàn ở một vài bộ phận.  [ Read more ... ]

Published : 2018-03-02 10:08:08 by nampt
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế, tiềm năng dài hạn của năng lượng hạt nhân vẫn được duy trì ở mức cao. Trong một phân tích cho trường hợp khả quan nhất, công suất điện hạt nhân toàn cầu có thể tăng 123% so với thời điểm hiện tại. IAEA đã đưa ra một báo cáo tổng hợp liên quan đến tình hình hiện tại và viễn cảnh của năng lượng hạt nhân hai năm 1 lần, kể từ năm 2008. Tuy nhiên, một nghị quyết được đưa ra từ Đại hội đồng IAEA trong năm ngoái, yêu cầu thực hiện báo cáo đó 4 năm một lần, bắt đầu từ năm 2017.   [ Read more ... ]

Published : 2018-03-02 10:06:44 by nampt
Bộ phận kỹ thuật của Tổng công ty hạt nhân liên Bang Nga, Tập đoán ASE, thông báo rằng Dựa án hợp tác giữa Nga và Ấn Độ trong việc xây dựng các tổ lò số 5 và 6 tại nhà máy điện hạt nhân Kudankulam đã đi vào “giai đoạn triển khai hiện trường”. Tập đoàn ÁE bao gồm các công ty Atomproekt, Atomstroyexport và ASE Joint Stock Engineering Company (tiền thân là Atomenergoproekt)  [ Read more ... ]

Published : 2018-03-02 10:01:13 by nampt
img_020318040007.png Được phân tích bởi các phòng thí nghiệm nước biển của nhật bản, các mẫu các biển và cặn được lấy ở các bị trí gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, giúp đưa ra các thông tin tin cậy liên quan đến tình hình khắc phục sự cố. Cơ quan IAEA đã so sánh những kết quả thu được từ bảy phòng thí nghiệm của Nhật Bản, với kết quả thí nghiệm tiến hành trong ba phòng thí nghiệm ngoài Nhật Bản.  [ Read more ... ]

Governmental and Regulatory Infrastructure
A properly established legal and governmental framework provides for the regulation of facilities and activities that give rise to radiation risks and for the clear assignment of responsibilities. The government is responsible for the adoption within its national legal system of such legislation, regulations, and other standards and measures as may be necessary to fulfil all its national responsibilities and international obligations effectively, and for the establishment of an independent regulatory body.

Safety of Research Reactors
The objective of the safety of research reactors is to protect workers, members of the public and the environment against radiation hazards by proper operating conditions, the prevention of accidents and, should accidents occur, the mitigation of the radiological consequences.

Safety of Nuclear Power Plants
The safety of a nuclear power plant is ensured by means of its proper siting, design, construction and commissioning, followed by the proper management and operation of the plant. In a later phase, proper decommissioning is required

Emergency Preparedness and Response
The primary goals of preparedness and response for a nuclear or radiation emergency are: to ensure that arrangements are in place for an effective response at the scene and, as appropriate, at the local, regional, national and international levels, to a nuclear or radiation emergency; to ensure that, for reasonably foreseeable incidents, radiation risks would be minor; for any incidents that do occur, to take practical measures to mitigate any consequences for human life and health and the environment.

Radioactive Waste Management
Radioactive waste must be managed in such a way as to avoid imposing an undue burden on future generations; that is, the generations that produce the waste have to seek and apply safe, practicable and environmentally acceptable solutions for its long term management. The generation of radioactive waste must be kept to the minimum practicable level by means of appropriate design measures and procedures, such as the recycling and reuse of material

Education and Training (Giao duc va dao tao)
Việc xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo là nền tảng cho việc đảm bảo an toàn, có được những kỹ năng thích phù hợp trong nghiên cứu, triển khai các ứng dụng liên quan đến năng lượng nguyên tử. Trong phần này sẽ đăng tải những tài liệu liên quan đến giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Bộ tài liệu bổ sung kiến thức của DOE
Bộ tài liệu hỗ trợ kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật nhà máy điện hạt nhân: Cung cấp các kiến thức vật lý hạt nhân, vật liệu, toán học, hóa học, thủy nhiệt... trong lĩnh vực nhà máy điện hạt nhân, được biên soạn, tổng hợp và ấn hành bởi Bộ năng lượng Hoa Kỳ (U.S. Department of Energy). Những tài liệu này rất hữu ích cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ và đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân.