Dear ANSN User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Asian Nuclear Safety Network
Pooling, Analysing and
Sharing Nuclear Safety Knowledge
 • 00.QuocTuGiam.jpg
 • 01.Thacbandoc.jpg
 • 02.Sapa.jpg
 • 03.RuongBacThang.jpg
 • 04.HalongBay.jpg
 • 05.HoHoanKiem.jpg
 • 06.CHuaMotCot.jpg
 • 07.Dongque.jpg
 • 08.DalatHoXuanHuong.jpg
 • 09.BienVietNam.jpg
 • 10.CangdongMienTay.jpg
 • 11.ThanphoHCM.jpg
ANSN NewsANSN Topics
Published : 2017-01-04 18:25:44 by nampt
img_040117122536.png Xấp xỉ 70% tổng lượng nước ngọt trên thế giới được sử dụng cho hoạt động nông nghiệp, hiệu suất sử dụng nước ở nhiều quốc gia thấp hơn 50%. Các kỹ thuật hạt nhân và đồng vị cung cấp thông tin về quá trình sử dụng nước, bao gồm cả những mất mát thông qua hiện tượng bay hơi, và giúp tối ưu hóa lịch trình tưới, cũng như nâng cao hiệu suất sử dụng. Tổ chức FAO dự đoán rằng đến năm 2050, nhu cầu sử dụng nước toàn cầu cho nông nghiệp sẽ tăng lên đến 50%, để đáp ứng được nhu cầu thực phẩm khi dân số tăng trưởng. Lượng nước ngọt toàn cầu đang ngày càng khan hiếm, do việc quản lý không phù hợp, sử dụng không phân loại và hiện tượng biến đổi khí hậu. Sự khan hiếm và vấn đề chất lượng nước ở nhiều khu vực trên thế giới là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh lương thực và sự ổn định của môi trường trong tương lai.  [ Read more ... ]

Published : 2017-01-04 18:23:03 by nampt
Bỉ sẽ chỉ có thể đáp ứng các mục tiêu liên quan đến khí hậu khi đảm bảo ổn định và an ninh việc phát triển năng lượng điện dài hạn, nhờ sử dụng kết hợp giữa năng lượng hạt nhân và các nguồn năng lượng tái tạo, đây là thông tin được cung cấp từ một nghiên cứu mới của PwC Enterprise Advisory. Nghiên cứu này được thực hiện và công bố bởi Tổ chức thương nghiệp của nước này, Forum Nucléaire, trình bày 3 kịch bản phát triển đến năm 2050, có xem xét các yếu tố liên quan đến an ninh, tính cạnh trang và ổn định của giá điện, cũng như việc đáp ứng các mục tiêu liên quan đến khí hậu. Kịch bản thứ nhất xem xét ngừng sử dụng năng lượng hạt nhân vào năm 2025, như đã nêu ra trong chính sách của chính phủ Bỉ ở thời điểm hiện tại. Kịch bản thứ hai xem xét duy trì công suất điện hạt nhân ở mức độ hiện tại, vào khoảng 6 GWe, và cuối cùng là khả năng tiếp tục sử dụng điện hạt nhân nhưng giữ ở mức 3 GWe, bằng một nửa so với mức hiện tại.  [ Read more ... ]

Published : 2017-01-04 15:28:22 by nampt
Theo cơ quan Nguyên tử năng quốc tế (IAEA), hai năm qua cơ quan vận hành nhà máy điện hạt nhân của Pháp (EDF) đã thực hiện việc nâng cao an toàn vận hành. Tuy nhiên, cần nhiều thời gian hơn nữa trong tương lai để thực hiện công việc nêu trên. IAEA đã thành lập một nhóm thẩm định mức độ an toàn trong vận hành (OSART) để xem xét lại các công việc mà cơ quan vận hành của Pháp thực hiện từ tháng 12 năm 2014. Nhóm thẩm định này đã nhấn mạnh một số kinh nghiệm thực tiễn quý báu thu nhận được bởi EDF, và đề xuất một số vấn đề an toàn cần tiếp tục làm rõ.  [ Read more ... ]

Published : 2017-01-04 15:25:29 by nampt
img_040117092415.png Công ty Rosatom của Nga đã đề nghị thay thế vỏ lò phản ứng, thiết bị bị rơi khi đang lắp đặt tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Belaruss vào tháng trước, tại địa điểm Ostrovets, vùng Grodno. Đồng thời, bộ trưởng năng lượng Belarus, ông Mikhail Mikhadyuk đã đưa ra quyết định chỉ sử dụng thiế bị nêu trên sau khi khảo sát chi tiết tình trạng.  [ Read more ... ]

Published : 2017-01-04 15:20:01 by nampt
img_040117092001.png Trong một cuộc họp báo ngày 04-11-2016 tại Dongfang. Trung Quốc, đại diện Viện nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân Quảng Đông, đã thông báo những kế hoạch chi tiết liên quan đến việc đặt hàng và hiện thức hóa dự án Nhà máy điện hạt nhân nổi, sử dụng công nghệ lò cỡ nhỏ ACPR 50S với công suất nhiệt 450 MW và công suất điện 140 MW. Đây là một phần của kế hoạch Năm năm lần thứ 13 của Trung Quốc, với mục tiêu đa dạng hóa nguồn năng lượng hạt nhân, kế hoạch này được thông qua bởi Ủy ban đổi mới và phát triển Trung Quốc vào tháng 12 năm 2016.  [ Read more ... ]

Governmental and Regulatory Infrastructure
A properly established legal and governmental framework provides for the regulation of facilities and activities that give rise to radiation risks and for the clear assignment of responsibilities. The government is responsible for the adoption within its national legal system of such legislation, regulations, and other standards and measures as may be necessary to fulfil all its national responsibilities and international obligations effectively, and for the establishment of an independent regulatory body.

Safety of Research Reactors
The objective of the safety of research reactors is to protect workers, members of the public and the environment against radiation hazards by proper operating conditions, the prevention of accidents and, should accidents occur, the mitigation of the radiological consequences.

Safety of Nuclear Power Plants
The safety of a nuclear power plant is ensured by means of its proper siting, design, construction and commissioning, followed by the proper management and operation of the plant. In a later phase, proper decommissioning is required

Emergency Preparedness and Response
The primary goals of preparedness and response for a nuclear or radiation emergency are: to ensure that arrangements are in place for an effective response at the scene and, as appropriate, at the local, regional, national and international levels, to a nuclear or radiation emergency; to ensure that, for reasonably foreseeable incidents, radiation risks would be minor; for any incidents that do occur, to take practical measures to mitigate any consequences for human life and health and the environment.

Radioactive Waste Management
Radioactive waste must be managed in such a way as to avoid imposing an undue burden on future generations; that is, the generations that produce the waste have to seek and apply safe, practicable and environmentally acceptable solutions for its long term management. The generation of radioactive waste must be kept to the minimum practicable level by means of appropriate design measures and procedures, such as the recycling and reuse of material

Education and Training (Giao duc va dao tao)
Việc xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo là nền tảng cho việc đảm bảo an toàn, có được những kỹ năng thích phù hợp trong nghiên cứu, triển khai các ứng dụng liên quan đến năng lượng nguyên tử. Trong phần này sẽ đăng tải những tài liệu liên quan đến giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Bộ tài liệu bổ sung kiến thức của DOE
Bộ tài liệu hỗ trợ kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật nhà máy điện hạt nhân: Cung cấp các kiến thức vật lý hạt nhân, vật liệu, toán học, hóa học, thủy nhiệt... trong lĩnh vực nhà máy điện hạt nhân, được biên soạn, tổng hợp và ấn hành bởi Bộ năng lượng Hoa Kỳ (U.S. Department of Energy). Những tài liệu này rất hữu ích cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ và đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân.